Stichting The Future in our Hands. 

                                                                                      Project Gambia. 

Nieuwsbrief najaar 2022. 

 

Het is inmiddels alweer oktober  en wij zijn alweer bezig met de voorbereidingen

voor ons  volgend bezoek naar Gambia, 11 januari tot 12 maart. 

 

Willen jullie graag laten weten hoe de situatie in Gambia is. 

Het gaat niet goed daar. Moesten ze eerst alle inkomsten missen van de toeristen,

deze komen nu mondjes maat. Dus velen amper of geen inkomsten. 

Nu heeft het regen seizoen veel ellende veroorzaakt.

We kregen filmpjes en foto’s toegestuurd waarbij we zagen dat de huisjes

compleet zijn in gestort. 

Zo triest om te zien, het heeft ons enorm geraakt. 

 

Dan is alles daar, net als hier, duurder geworden zoals levensmiddelen

en benzine.  De bushtaxi is met 50% verhoogd. 

Schoolgeld verhoogd. Voor velen niet meer op te brengen. 

 

En dan wat ons ook raakt is dat de regering de invoerrechten voor een

zeecontainer met 1000 Euro heeft verhoogd. 

Deze keer hebben we dan ook geen goederen verstuurd en kunnen

we helaas geen markt organiseren. Erg jammer want we gebruikten

altijd de opbrengst om medicijnen te kopen. 

Het is voor ons niet meer op te brengen.

De kosten worden zo hoog en dit zou ten koste van de kinderen gaan en dat is

niet onze bedoeling. Onderwijs voor de kinderen staat voorop. 

Moeten nu zien op welke manier we medicijnen kunnen kopen. 

 

En of dit alles nog niet genoeg is zijn er 69 kinderen overleden door

4 verschillende paracetamol/ hoest siropen die uit India zijn gekomen.

Deze veroorzaakten nierfalen, vreselijk. Ook een kindje uit Kololi is getroffen,

anderhalf jaar oud, zo triest. 

Ze hebben in Gambia geen laboratorium waar medicijnen worden getest. 

 

 We hopen dan ook dat we ze daar weer kunnen helpen. 

Zoals altijd hebben ze ons weer een wensenlijstje gestuurd. 

. Ze willen graag de salarissen van het personeel verhogen omdat

alles daar zoveel duurder is geworden. 

. Dan een aparte WC voor de jongens.

Er staat een goed WC gebouw maar jongens en meisjes zitten

door elkaar en dat loop niet lekker. 

. Ventilatie in de ruimte waar de medicijnen worden bewaard. 

. En dan prikkeldraad boven op de zijmuur 

zoals we in januari ook op de achtermuur hebben gedaan.

Dit voorkomt dat men over de muren klimt en school en kliniek binnen gaat. 

. Plafonds in de lokalen, nu is alles een open ruimte tot het dak. 

. Verder moet alles weer nagekeken worden. 

 

Hebben ze uitgelegd dat we zeker niet alles kunnen realiseren

omdat de situatie hier in Nederland ook schrijnend is voor vele mensen

plus dat we ook voor de vele vreemdelingen moeten zorgen. 

Maar ook dat voor ons het energie verbruik erg omhoog gaat. 

Vandaar dat we dus ook geen acties hebben ondernomen. 

 

De school blijft het goed doen. Inmiddels zijn er alweer 35 nieuwe kinderen aangemeld.

Het is alleen jammer dat niet alle leerkrachten gediplomeerd zijn.

Hopen in de toekomst dat ze alsnog de studie willen doen.

Echter zal het moeilijk voor hen worden om het lesgeld als ook de vervoerskosten te betalen. 

 

In de kliniek blijft het rustig door gaan. Afgelopen maand 8 bevallingen. 

Ze zijn nog steeds op zoek naar een tweede verpleegster die er 24 uur per dag zal zijn.

Er is inmiddels een huisje gebouwd waar ze kan wonen. 

Echter de salarissen die ze vragen zijn zo hoog dat ze die nog niet op kunnen brengen. 

Willen in januari eens naar het Ministerie van Gezondheid of zij kunnen helpen. 

 

Vraagje aan de mensen die jaarlijks het bedrag zelf overmaken zouden jullie

dit dan nog willen doen voor dit jaar :

Reknr: NL75RABO0133187756 t.n.v Stichting The Future in our Hands. 

 

Zoals jullie kunnen lezen is er voor ons weer werk aan de winkel

wanneer we weer komen. Maar we doen het graag. 

Mochten jullie ook weer in Gambia zijn hopen we jullie daar weer te zien.

En jullie weten de koffie/ thee staat klaar. 

We willen iedereen bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en

vertrouwen die jullie ons geven. 

Zonder jullie zou dit alles ons niet lukken. 

 

Didy en Jan Steenhuis. 

Stichting The Future in our Hands. 

0594 5032 73 

www.thefutureinourhand.nl