Nieuwsbrief project Gambia  - Oktober 2016.

 

 


     Beste sponsors, vrienden en belangstellenden.

     

     Voor u ligt weer een nieuwsbrief waarin wij u graag op de hoogte willen

     houden over de voortgang van ons project in Kololi ( Gambia ).

     Wij zijn inmiddels weer begonnen met de voorbereidingen voor ons

     volgend bezoek op 9 januari - 20 februari 2017

 

     Het zal voor ons de dertigste keer zijn sinds het jaar 2000!

 

De Nursery School is weer begonnen na een zomervakantie van 10 weken.
U zult misschien denken wat lang. Dit komt omdat het regenseizoen is. Er staat dan zoveel water in de straten en schoolplein dat de kinderen niet bij school kunnen komen.
Maar de kinderen en de leerkrachten zijn blij dat ze weer kunnen beginnen.
 
Natuurlijk blijft de medische post/ kraamkliniek wel gewoon open, al komen er dan wel minder patienten.
Tijdens het regenseizoen komt malaria veel voor en is dus medische zorg hard nodig.
 
Twee maanden geleden kregen wij het bericht dat de ambulance een probleem had en ze geen geld hadden om het te repareren, 300 euro. Gelukkig vonden we hiervoor een sponsor. Het is belangrijk dat de ambulance kan blijven rijden.

 

     Wat zijn de plannen voor ons volgend bezoek :

 *Prioriteit nummer 1 is het schoolgeld voor alle kinderen en de donatie voor de kliniek te brengen : 5000 Euro voor het gehele jaar.

Door de 80 leden van de Vriendenclub van 100 is het grootste gedeelte hiervan inmiddels binnen. We hopen nog steeds dat de 100 leden bereikt worden zodat deze donatie nooit een probleem wordt en continuïteit gewaarborgd is.

 *Zoals in onze vorige nieuwsbrief al vermeld is er glas in 1 van de lokalen gekomen. Dit bevalt prima volgens Marie de onderwijzeres, gelukkig geen zand, regen of dieren meer naar binnen.Nu willen we graag de andere 4 lokalen ook gaan doen.De kosten hiervoor zullen ongeveer 1200 Euro zijn.

 *Het dak van de school wordt er niet beter op. Dit was onze eerste activiteit toen we er in de begin jaren kwamen, een nieuw dak. Maar door de felle zon en de heftige regenbuien zijn er nu slechte plekken.Of het helemaal of gedeeltelijk vernieuwd moet worden zullen we ter plekke moeten bekijken. De kosten hiervan zijn op dit moment moeilijk te berekenen!

*De speeltoestellen zijn aan vervanging toe. Wat er staat is oud en sommige zelfs gevaarlijk. Deze mogen dan ook niet meer gebruikt worden. Hiervoor zullen we in Gambia moeten kijken wat daar te koop is.

*In november zullen per zeecontainer weer dozen met school- en medisch materiaal verstuurd worden. Ook weer dozen met kleding om de jaarlijkse markt op school te organiseren. Hiervoor zullen we 400 Euro nodig zijn.

Zoals u kunt lezen zullen we er de komende maanden weer hard aan moeten gaan werken om dit te gaan realiseren. Of het allemaal lukt?

Wij mogen nog steeds ervaren dat het helpen van de kinderen in Gambia ons veel voldoening geeft, zoveel blije en lachende gezichtjes, en de dankbare ouders.

U kunt er trots op zijn dat u een steentje bijdraagt om de kinderen in Kololi ( Gambia )een goede start te geven. En wie weet zien we sommige van u in januari/februari weer in Kololi en weet dat ’s ochtends vanaf 10.00 uur Maimuna de koffie/thee weer klaar heeft staan!

Dank aan iedereen voor uw donatie in de vorm van geld, materialen en kleding.                En zoals we altijd zeggen we hopen we dat u ons wilt blijven steunen,

     want zonder uw hulp zou dit alles ons niet lukken.

 

     Didy en Jan Steenhuis.

     Stichting The Future in our Hands

      www.thefutureinourhands.nl