Nieuwsbrief project Gambia  - Oktober 2016.


 


            Beste sponsors, vrienden en belangstellenden.


 


        Voor u ligt weer een nieuwsbrief waarin wij u graag op de hoogte willen

        houden over de voortgang van ons project in Kololi ( Gambia ).


         Wij zijn inmiddels weer begonnen met de voorbereidingen voor ons

         volgend bezoek :


            9 januari  - 20 februari 2017.


            Het zal voor ons de dertigste keer zijn sinds het jaar 2000!


 


       De Nursery School is weer begonnen na een zomer vakantie van 10 weken.

       U zult misschien denken"wat lang ". De reden hiervan is het regenseizoen.

       Er staat dan zoveel water in de straten, als ook op het schoolplein,

       dat de kinderen niet bij de school kunnen komen.


      Maar de kinderen en de leerkrachten zijn blij dat ze weer

      naar school kunnen gaan.


       De Medische Post / Kraamkliniek blijft wel altijd open,

       al komen er dan minder patiënten.

       Tijdens het regenseizoen komt Malaria veel voor, dus medische

       zorg is dan hard nodig.


       Twee maanden geleden kregen we het bericht dat de

       ambulance een probleem had en ze het geld niet

       hadden voor de reparatie, 300 Euro.


       Gelukkig vonden we hiervoor een sponsor,

       want wij vinden het belangrijk dat deze blijft rijden.


 


       Wat zijn de plannen voor ons volgend bezoek :


      *Prioriteit nummer 1 is het schoolgeld voor alle kinderen

         en de donatie voor de kliniek te


       brengen : 5000 Euro voor het gehele jaar.


       Door de 80 leden van de Vriendenclub van 100 is het grootste

       gedeelte hiervan inmiddels binnen.


       We hopen nog steeds dat de 100 leden bereikt worden zodat

       deze donatie nooit een probleem wordt en continuïteit gewaarborgd is.


 


       *Zoals in onze vorige nieuwsbrief al vermeld is er glas in 1 van de lokalen 

         gekomen. Dit bevalt prima volgens Marie de onderwijzeres.

         Geen zand, regen of dieren meer naar binnen.


       Nu willen we graag de andere 4 lokalen ook gaan doen.


       De kosten hiervoor zullen ongeveer 1200 Euro zijn.


 


       *Het dak van de school wordt er niet beter op. Dit was onze eerste

         activiteit toen we in de begin jaren er kwamen, een nieuw dak.


       Maar door de felle zon en de heftige regenbuien zijn er nu slechte plekken.


       Of het helemaal of gedeeltelijk vernieuwd moet worden zullen we ter

       plekke moeten bekijken.


       De kosten hiervan zijn voor ons hier moeilijk te berekenen!


 


      *De speeltoestellen zijn aan vervanging toe. Wat er staat is oud en sommige

        zelfs gevaarlijk. Deze mogen dan ook niet meer gebruikt worden.


       Hiervoor zullen we in Gambia moeten kijken wat daar te koop is.


       In november zullen per zeecontainer weer dozen met

       school- en medisch materiaal verstuurd worden.

       Ook weer dozen met kleding om de jaarlijkse markt op school te organiseren.


       Hiervoor zullen we 400 Euro nodig zijn.


 


       Zoals u kunt lezen zullen we er de komende maanden weer hard aan

       moeten gaan werken om dit te gaan realiseren. Of het allemaal lukt?


 


       Wij mogen nog steeds ervaren dat het helpen van kinderen in Gambia

       ons veel voldoening geeft, zoveel blije en lachende gezichtjes,

       als ook dankbare ouders.


       U kunt er trots op zijn dat u een steentje bijdraagt om de kinderen in

       Kololi ( Gambia )een goede start te geven.


        En wie weet zien we sommige van u in januari/februari weer in Kololi

        en weet dat ’s ochtends vanaf 10.00 uur Maimuna de

        koffie/thee weer klaar heeft staan!


 


       Dank aan iedereen voor uw donatie in de vorm van geld,

       materialen en kleding.


       En zoals we altijd zeggen hopen we dat u ons wilt blijven steunen,

       want zonder uw hulp zou dit alles ons niet lukken.


 


 


       Didy en Jan Steenhuis.


       Stichting The Future in our Hands


       www.thefutureinourhands.nl