NAAM :                                         Stichting The Future in our Hands.
                                                       Project in Gambia.
RSIN/FISCAALNR :                       8156.41.710           
 
KAMER VAN KOOPHANDEL :    020930
CONTACTGEGEVENS :                De Savornin Lohmanstraat 18
                                                       9801 KG Zuidhorn.
                                                       Tel : 0594 503273.
BESTUUR :                                    Voorzitter – J. Steenhuis.
                                                       Secretaresse/ Penningmeesteres – D. Steenhuis-Timmer.
BELEIDSPLAN:                             Financieel steunen d.m.v. het betalen van het schoolgeld van alle kinderen.
                                                       Verzorgen van materiaal zoals schriften, potloden, knutselspullen.
                                                       Financieel ondersteunen van de kraamkliniek/medische post zodat de                                                                           staf betaald kan worden en medicijnen kunnen worden gekocht.                 
                       
BELONINGSBELEID :                    Niet van toepassing omdat de bestuursleden de functie op vrijwillige
                                                        basis uitvoeren en zelf hun kosten betalen.
DOELSTELLING                             Kinderen in Gambia vanaf hun geboorte een goede start te geven d.m.v. de     
                                                        moeder tijdens de zwangerschap goed te begeleiden, hulp bij de bevalling,
                                                        nazorg van moeder en kind.
                                                        Daarna vanaf hun derde jaar vier jaar Nursery School.
UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:Het werven van donateurs d.m.v. het oprichten van een
                                                         vrienden club van 100.
                                                         Lezingen geven. 
FINANCIELE VERANTWOORDING 2012:
 
Banksaldo   01-01-2012                                          4.470 Euro   
INKOMSTEN :
Eenmalige giften                                                  18.664 Euro
Vaste donateurs                                                     2.895 Euro
                                                                             ------------------
                                                                                  26.029 Euro
UITGAVEN:
Rekening Standard Chartered Bank Gambia    14.150 Euro
Kamer van Koophandel                                              24 Euro
Novosite                                                                        116 Euro
Hostnet                                                                           12 Euro
Bankkosten                                                                  120 Euro

Container Beldock                                                  3.695 Euro
Containervervoer Bennie Ahlers                          590 Euro
Onkosten                                                                     770 Euro
Gestort rek. M. Bungener ( container)                  200 Euro 
                                                                                   -------------                                                                                  
                                                                                    19.677 Euro   
                                                                                   
Inkomsten                                                                26.029 Euro
uitgaven                                                                    19.677 Euro
                                                                                   _____________
Banksaldo  31-12-2012                                            6.352 Euro