NAAM :     Stichting The Future in our Hands.
                   Project in Gambia.
RSIN/FISCAALNR :    8156.41.710           
 
KAMER VAN KOOPHANDEL : 020930
CONTACTGEGEVENS :  De Savornin Lohmanstraat 18
                                            9801 KG Zuidhorn.
                                            Tel : 0594 503273.
BESTUUR : Voorzitter – J. Steenhuis.
                     Secretaresse/ Penningmeesteres – D. Steenhuis-Timmer.
BELEIDSPLAN: Financieel steunen d.m.v. het betalen van het schoolgeld van alle kinderen.
                             Verzorgen van materiaal zoals schriften, potloden, knutselspullen.
                             Financieel ondersteunen van de kraamkliniek/medische post zodat de staf                   
                             betaald kan worden en medicijnen kunnen worden gekocht.
BELONINGSBELEID : Niet van toepassing omdat de bestuursleden de functie op vrijwillige
                                        basis uitvoeren en zelf hun kosten betalen.
DOELSTELLING: Kinderen in Gambia vanaf hun geboorte een goede start te geven d.m.v. de     
                                moeder tijdens de zwangerschap goed te begeleiden, hulp bij de bevalling,
                                nazorg van moeder en kind.
                                Daarna vanaf hun derde jaar vier jaar Nursery School.
UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN: Het werven van donateurs d.m.v. het oprichten van een
                                                             vrienden club van 100.
                                                             Lezingen geven. 
FINANCIELE VERANTWOORDING 2012:
Banksaldo   01-01-2012                                                                                         4.470 Euro   
INKOMSTEN :
Eenmalige giften                                                                                                  18.664 Euro
Vaste donateurs                                                                                                      2.895 Euro
                                                                                                                              ------------------
                                                                                                                              26.029 Euro
UITGAVEN:
Kamer van Koophandel                                                24 Euro
Novosite                                                                      116 Euro
Hostnet                                                                          12 Euro
Bankkosten                                                                  120 Euro
Rekening Standard Chartered Bank Gambia          14.150 Euro
Container Beldock                                                    3.695 Euro
Containervervoer Bennie Ahlers                                 590 Euro
Onkosten                                                                      770 Euro
Gestort rek. M. Bungener ( container)                         200 Euro 
                                                                                                                              19.677 Euro   
                                                                                                                             _____________
Banksaldo  31-12-2012                                                                                          6.352 Euro