ANBI 2017
SALDO  1-1-2017 150,11
INKOMSTEN :   UITGAVEN:
Vriendenclub van 100 5230   Rabo Kosten 130,55
Eenmalige Gifte 9027,14   Standard Chartered Bank Gambia 5900
PKN Kerken Groningen 5391,52   Transport Kosten
Saldo 150,11   St Bennie helpt Gambia 1450,18
Totaal   Novosite 116,16
  Hostnet 12,1
  Sikkema Houtbouw 950
  Hummel Totaal 600
  Onkosten 250
Totaal 19798,77   Totaal: 9408,99
SALDO 01-01-2018 10389,78