Anbi: 2018







Saldo: 1-1-2019

 € 10.379,00





Inkomsten :








Vriendenclub van 100                                                  5.570,00


Eenmalige giften                                                           9.639,00


PKN Kerken Groningen      5.207,00

















Totaal Inkomsten    20.416,00
Totaal  € 30.795,00





Uitgaven:













Rabo Kosten         120,00


Standard Chartered Bank Gambia                        13.000,00


St. Bennie Helpt Gambia Container         782,00


Novosite         116,00


Hostnet           12,00


Maritiem Service (Zonnepanelen)      2.522,00


Dekbed discounter/ Action /  Ikea



  ( Bedden -en linnengoed voor kliniek)                           143,00


Onkosten ( Goederen brengen Coevorden,



Ophalen Spanbroek, nieuwsbrieven,postzegels



Bloemen PKN kerken, fotoboeken sponsors)                569,00







Totaal uitgaven :    17.264,00







Saldo 31-12-2018


 € 13.531,00